Atlantis - Vodeni grad, Ljubljana

atlantis180x100

Vodeni grad Atlantis je jedinstvena, poslednja novost BTC CITY tržnog centra u Ljubljani. Svojim arhitektonskim i programskim dostignućem upravo je Atlantis razlog što je BTC centar postao najveće poslovno, potroščko, rekreativno-zabavno i kulturno središte u Evropi, koji godišnje poseti više od 20 miliona ljudi.

Tri tematska sklopa
Vodeni grad Atlantis sadrži tri tematska sklopa na dva sprata: Svet doživljaja sa delom za decu, Termalni hram i Zemlja sauna. Oni su međusobno povezani, a svaki od njih poseduje svoj arhitektonski i sadržajni izgled.

16 bazena
Vodeni grad Atlantis sadrži 16 bazena (6 velikih bazena, 6 namenskih bazena i 4 bazena za decu): Bazen sa talasima, Bazen doživljaja, Spoljni rekreacioni bazen, Spoljni termalni bazen, Unutrašnji termalni bazen, Spoljni sauna bazen, Bazem sa 3 kaskade, Mirni bazen, 2 whirlpool-a, 4 bazena za decu.

15 sauna
Od 15 sauna, jedna je u Svetu doživljaja (Parna sauna), a 14 ostalih u Zemlji sauna i to: Planšarska, Panoramska, Zemeljana, Rudnička, Sanarium sauna, Velika finska sauna, Parna sauna, Blatna sauna, Laconium sauna, Finska sauna, Infra crvena sauna, Eucalyptus sauna.

Spoljni INOX bazeni
Po uzoru na nemački trend u Vodenom gradu Atlantis je moguće plivati u posebnim spoljnim INOX bazenima (Rekreacioni bazen i Spoljni sauna bazen) koji daju vodi drugačiji sjaj.

Detaljnije o svemu na sajtu Atlantisa...