Obnova članstva

Ako ste već bili članovi SkiBus-a*, neophodno je da produžite članstvo, kako bi i dalje koristili sve beneficije i popuste koje imate kao član udruženja. Članstvo u udruženju je  preduslov da možete da putujete i koristite po povlašćenim cenama ski aranžmane (domaće i inostrane) u organizaciji SkiBus-a.

* Svako ko poseduje člansku karticu udruženja SkiBus za prethodnu sezonu, smatra se aktivnim članom udruženja i potrebno je da, kako bi produžio članstvo i za narednu sezonu, plati samo članarinu za tekuću sezonu (ne plaća pristupnicu).

Za produžetak članstva, potrebno je da se uplati godišnja (sezonska) članarina u iznosu od 5 evra, u dinarskoj prorivvrednosti, po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate, a zatim preda popunjen formular za produžavanje članstva.

Članarina može direktno da se donese u sedište udruženja ili da se uplati na žiro račun: 160-309097-08, sa pozivom na broj Ob-17-18, naznakom za svrhu uplate: Godišnja članarina, i navedenim primaocem: Udruženje ljubitelja skijanja SkiBus, Makedonska 28/8, Beograd.

Od sezone 2009/2010 članske kartice udruženja se izrađuju bez fotografija samih članova. Prilikom ostvarivanja popusta, koji važe za članove SkiBus-a kod naših partnera i prijatelja udruženja, dužni ste da uz člansku kartu udruženja na uvid date i vašu ličnu kartu, kako bi se proverom JMBG-a potvrdio vaš identitet.

Ukoliko ne produži status članstva u udruženju i ne uplati članarinu za jednu godinu, član dobija status naktivnog člana i za svako ponovno pristupanje članstvu udruženja, moraće da plati ponovnu pristupnicu koja uključuje i članarinu za narednu godinu (ukupno 10 evra), a uz to će biti dužan da dostavi i popunjen formular za produžavanje članstva. U slučaju da članarinu uplaćuje putem uplatnice, kao poziv na broj treba da naznači: P-550810.

Izrada novih SkiBus kartica, kada nam direktno u naše prostorije donesete sve što je potrebno za obnovu članstva, obavljaće se odmah i iste ćete po izradi moći i preuzeti.
Vaša nova članska SkiBus kartica će biti urađena najdalje tri dana, od dana od kada nam elektronski dostavite sve što je navedeno, a istu ćete moći preuzeti na prvom narednom putovanju na koje budete išli, ili ranije, direkno u našim prostorijama u Makedonskoj 28/8, ukoliko vam je potrebna zbog ostvarivanja prava na određene popuste.